Arktik Fika: Kuzey İsveç’te İlginç Kahve Deneyimi

İsveç’in en popüler yürüyüş parkurlarından olan Kungsleden’i (The King’s Trail) yürümek amacıyla yola çıktığım ve devamında da plansız bir şekilde köylerini, kasabalarını gezdiğim 12 günlük Lapland seyahatimde hayatımın belki de en ilginç kahve içme deneyimini yaşadım.

Göteborg — Abisko tren yolculuğu

Bu deneyimi etkileyen temel faktörler coğrafya ve bölgenin yerel halkı olduğundan biraz ön bilgi verme ihtiyacı…

--

--

iOS Engineer at Spotify 🇸🇪• Outdoor enthusiast 🌳 gokhan.se

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store