Şu sıralar nelerle uğraşıyorum?

Önceden belirtmek isterim ki bu yazı, sizlere fayda sağlayabilecek ya da ilginizi çekebilecek bir yazı olmayabilir. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu yazıda bir “güncelleme” tadında kısaca şu sıralar nelerle ilgilenmekte olduğumu anlatmak istedim. Bir blog tadında 😊

Uzun uzun yazıp da yayınlamadığım çok sayıda taslak yazı var. Bunlardan bazıları bu tarzda, günlük gibi, bazıları ise daha spesifik bir konuda ya da tamamen serbest... Bir şekilde içime sinmediği için yayınlamıyorum. Bu yazıyı yazmamın sebebi de şu sıralar uğraştığım farklı şeylerin fazlaca birikmesi, hem…

--

--

iOS Engineer at Spotify 🇸🇪• Outdoor enthusiast 🌳 gokhan.se

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store